รวมบริการปรึกษาผู้มีบุตรยากสำหรับ “ผู้ชาย”

ปรึกษาผู้มีบุตรยาก
May 24, 2022 0 Comments

            เมื่อพูดถึงการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการมีบุตรยาก บางคนอาจคุ้นเคยแค่การทำเด็กหลอดแก้ว และฝากไข่ ที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาในผู้หญิงเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว ผู้ชายก็สามารถปรึกษาผู้มีบุตรยากได้เช่นกัน และเป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปกับผู้หญิงด้วย เพราะการปฏิสนธิจนเกิดตัวอ่อนได้ จะต้องมาจากไข่และอสุจิที่แข็งแรงทั้งคู่ ดังนั้นบทความนี้จะพามาดูกันว่า มีบริการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับว่าที่คุณพ่อบ้าง ตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิหลังปรึกษาผู้มีบุตรยาก             วิธีนี้มักจะเป็นวิธีแรก ๆ ที่แพทย์เลือกใช้เมื่อคู่รักมาปรึกษาผู้มีบุตรยาก เพื่อหาสาเหตุว่าสุขภาพของฝ่ายหญิงหรือชายที่มีปัญหากันแน่ โดยจะตรวจวิเคราะห์คุณภาพของอสุจิตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกด้วยวิธีทางกายภาพ คือ วัดปริมาตร ความเป็นกรด-ด่าง ความหนืด และการละลายตัว รวมถึงตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ คือ จำนวนอสุจิ การเคลื่อนที่ รูปร่าง และเซลล์อื่น ๆ ที่ปนอยู่ในน้ำอสุจิ ตรวจการแตกหักของ DNA ในอสุจิ                 หากปรึกษาผู้มีบุตรยากแล้วพบว่าสาเหตุมาจากฝ่ายผู้ชาย วิธีการตรวจการแตกหักของ DNA ในอสุจิ จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรเลือกการดูแลรักษาด้วยวิธีใดต่อไป ซึ่งเทคนิคและมาตรฐานในการตรวจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานบริการ เช่น ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ใช้วิธี Sperm chromatin dispersion test ด้วยชุดตรวจ Halosperm G2 จากประเทศสเปน …