รักษาสายตายาวมีวิธีใดบ้าง

รักษาสายตายาว
May 26, 2021 0 Comments

ปัจจุบันปัญหาสายตายาวเป็นปัญหาทางสายตาที่เกิดขึ้นได้บ่อยอย่างมาก พบได้ในผู้สูงวัย ซึ่งปัญหาสายตายาวนี้เกิดจากการที่ดวงตาหรือกระจกตาเสื่อมสภาพไปตามวัยนั่นเอง การรักษาสายตายาวทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยต้องการรักษาแบบใดกันแน่ โดยการรักษาปัญหาสายตายาวมีดังต่อไปนี้   1.ไม่ต้องรักษาสายตาหากอายุยังน้อย  ใครที่อายุยังไม่มากก็ไม่ต้องรักษาสายตายาวก็ได้ เนื่องจากว่าหากอายุเพิ่มขึ้นกระจกตาหรือเลนส์สายตาจะยืดหยุ่นมากจนปรับตัวได้และแก้ไขปัญหาสายตายาวได้อย่างแน่นอน สำหรับผู้ที่สายตาเอียงร่วมด้วยอาจต้องมีการใช้แว่นเพิ่มเติมเพื่อลดอาการปวดหัวหรือปวดเมื่อยดวงตาเมื่อเพ่งหรือจ้องอะไรนานๆ   2.ใช้แว่นสายตา   การใช้แว่นสายตาจะช่วยทำให้โฟกัสของผู้ป่วยสายตายาวเป็นปกติและแก้ไขเลนส์กระจกตาได้อย่างง่ายดาย จากการปรับทิศทางหักเหของแสงที่ฉายเข้าสู่จอกระจกตา ซึ่งการใช้แว่นสายตาเหมาะสมสำหรับเด็กหรือคนชราที่ไม่ต้องการเข้ารับการรักษาเช่นการทำเลสิก เพราะเกรงว่าอาจเกิดปัญหาภายหลังได้   3.การผ่าตัดสายตา   ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการรักษาปัญหาสายตายาวจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดสายตา แบบ lasik ซึ่งเป็นการผ่าตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์ขั้นตอนนี้จะทำการปรับองศาความโค้งของกระจกตาได้ หรือใครจะเลือกเป็นการผ่าตัดสายตาแบบ lasik ซึ่งปรับแต่งเนื้อเยื่อส่วนหน้าไม่แตกต่างกับวิธีพีอาร์เค การผ่าตัดรูปแบบนี้จะทำให้แสงหักเหไปกระทบบนจอประสาทตาและทำให้มองเห็นทัศนียภาพได้ชัดกว่าเดิม อย่างไรก็ดีผู้ป่วยอาจจะต้องใส่คอนแทคเลนส์สำหรับการรักษาดวงตาหลังการทำหัตถการ หรือผู้ใดจะเลือกทำการรักษาแบบคลื่นวิทยุซึ่งเป็นการรักษาแบบใหม่ใช้แทนเลเซอร์ได้และส่งผ่านไปที่เนื้อเยื่อกระจกตาทำให้การรักษาแบบนี้ไม่สามารถอยู่ได้อย่างถาวรต้องมีการไปปรับสายตาอยู่เรื่อย ๆ  ผลกระทบของสายตายาว  ใครที่สายตายาวและไม่ได้รักษาสายตายาวจะส่งผลกระทบดังต่อไปนี้   1.อาจเกิดอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรในกรณีที่ทำงานในโรงงาน   2.ปวดศีรษะ เนื่องจากว่าผู้ป่วยสายตายาวต้องหรี่สายตาเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนจนทำให้ดวงตาเกิดความเมื่อยล้าได้   3.สำหรับเด็กที่มีปัญหาสายตายาวอาจมีอาการตาเขหรือตาเหล่ได้จึงจะต้องสั่งตัดแว่นสายตาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้   จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าปัญหาสายตายาวไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เกิดอันตรายได้และส่งผลเสียในระยะยาวได้เลยทีเดียว ดังนั้นอย่าลืมใส่ใจปัญหาสายตาตั้งแต่แรกเริ่มจะดีที่สุด