รวมประโยชน์ของหน้ากาก N95 ที่ควรต้องรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

หน้ากาก N95
October 27, 2021 0 Comments

                อย่างที่เราทราบกันดีว่าหน้ากาก N95 มีประโยชน์หลากหลายอย่างนอกเหนือไปจากการกรองฝุ่น PM 2.5 ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง แล้วก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพราะสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 0.1-0.3 ไมครอน ที่ไม่ใช่อนุภาคที่เป็นน้ำมัน ได้ไม่น้อยกว่า 95% วันนี้เราจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับประโยชน์ของหน้ากาก N95 และวิธีการงานเพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกใช้หน้ากาก N95 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ของหน้ากาก N95 มีอะไรบ้าง ประโยชน์ของ หน้ากาก N95 สามารถใช้ป้องกันโรคติดต่ออย่างวัณโรคได้ อย่างที่เราทราบกันดีว่าโรควัณโรคหรือ Tubercuosis สามารถติดต่อผ่านทางละอองเสมหะในอากาศได้ ซึ่งตัวเชื้อโรคนี้มีขนาดอยู่ที่ 0.2-0.5 ไมครอน ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการไอหรือจามใกล้กับเรา โดยที่เราไม่ได้ป้องกันก็อาจทำให้เชื้อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราได้ แต่ถ้าเราสวมใส่หน้ากาก N95 อย่างถูกวิธีก็จะช่วยลดความเสี่ยงข้างต้นได้ ลำดับต่อมาคือเราสามารถใช้หน้ากาก N95 เป็นทางเลือกสำหรับการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19 เนื่องด้วยหน้ากากประเภทนี้มีความสามารถในการป้องกันฝุ่น เชื้อโรคที่อยู่ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อสวมใส่แล้วควรหมั่นสังเกตและเช็คว่าขอบของหน้ากากนั้นมีความพอดีกับใบหน้า รับกับรูปหน้าหรือไม่ มีรูหรือรอยรั่วตรงส่วนไหนหรือเปล่า ถ้าหากมีการชำรุดควรเปลี่ยนหน้ากากชิ้นใหม่ เพื่อให้เราสามารถใช้งานหน้ากากN95 ได้อย่างปลอดภัยและมีความมั่นใจ นอกจากประโยชน์ข้างต้นแล้วหน้ากาก N95 ยังสามารถใช้ในการป้องกันพวกเกสรดอกไม้ได้ด้วย …