รวมบริการปรึกษาผู้มีบุตรยากสำหรับ “ผู้ชาย”

ปรึกษาผู้มีบุตรยาก
May 24, 2022 0 Comments

            เมื่อพูดถึงการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการมีบุตรยาก บางคนอาจคุ้นเคยแค่การทำเด็กหลอดแก้ว และฝากไข่ ที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาในผู้หญิงเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว ผู้ชายก็สามารถปรึกษาผู้มีบุตรยากได้เช่นกัน และเป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปกับผู้หญิงด้วย เพราะการปฏิสนธิจนเกิดตัวอ่อนได้ จะต้องมาจากไข่และอสุจิที่แข็งแรงทั้งคู่ ดังนั้นบทความนี้จะพามาดูกันว่า มีบริการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับว่าที่คุณพ่อบ้าง

ตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิหลังปรึกษาผู้มีบุตรยาก

            วิธีนี้มักจะเป็นวิธีแรก ๆ ที่แพทย์เลือกใช้เมื่อคู่รักมาปรึกษาผู้มีบุตรยาก เพื่อหาสาเหตุว่าสุขภาพของฝ่ายหญิงหรือชายที่มีปัญหากันแน่ โดยจะตรวจวิเคราะห์คุณภาพของอสุจิตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกด้วยวิธีทางกายภาพ คือ วัดปริมาตร ความเป็นกรด-ด่าง ความหนืด และการละลายตัว รวมถึงตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ คือ จำนวนอสุจิ การเคลื่อนที่ รูปร่าง และเซลล์อื่น ๆ ที่ปนอยู่ในน้ำอสุจิ

ตรวจการแตกหักของ DNA ในอสุจิ

                หากปรึกษาผู้มีบุตรยากแล้วพบว่าสาเหตุมาจากฝ่ายผู้ชาย วิธีการตรวจการแตกหักของ DNA ในอสุจิ จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรเลือกการดูแลรักษาด้วยวิธีใดต่อไป ซึ่งเทคนิคและมาตรฐานในการตรวจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานบริการ เช่น ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ใช้วิธี Sperm chromatin dispersion test ด้วยชุดตรวจ Halosperm G2 จากประเทศสเปน เป็นต้น

IMSI เพื่อการรักษามีบุตรยาก

            ก่อนเข้าสู่กระบวนการปฏิสนธิตัวอ่อน แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจะทำการคัดเลือกอสุจิที่เหมาะสมด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่ง IMSI เป็นหนึ่งในวิธีที่นิยมทำกัน โดยจะใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายมากกว่า 6000x (สามารถมองเห็นรูปร่างอสุจิอย่างละเอียด) ในการคัดแยก

                วิธีนี้เหมาะกับผู้ชายที่มีความผิดปกติของอสุจิทางด้านจำนวนหรือคุณภาพ มีการแตกหักของ DNA ในเยอะ มีอัตราการปฏิสนธิต่ำ มีอัตราการเจริญของตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ (เกิดจากการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ) ต่ำกว่าปกติ และการฝังตัวของตัวอ่อนในผนังมดลูกล้มเหลวมากกว่า 2 รอบการรักษา

การเจาะเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ

                เมื่อปรึกษาผู้มีบุตรยากแล้วพบว่าผู้ชายเป็นหมันจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความผิดปกติตั้งแต่เกิด มีปัญหาการหลั่ง อัณฑะอักเสบจากเชื้อไวรัสคางทูม เป็นต้น แพทย์จะเจาะเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะด้วยวิธี PESA คือการใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา หรือ TESE คือการตัดเนื้ออัณฑะออกมาขนาดเล็ก แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในเนื้ออัณฑะออกมาโดยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อนำอสุจิไปผสมกับไข่ในกระบวนการ ICSI ต่อไป

                สำหรับในประเทศไทย วิธี TESE/ICSI สำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย พล.ต.อ.นายแพทย์ จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โดยได้เป็นทารกคู่แฝด ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

อิ๊กซี่ (ICSI) ปฏิสนธินอกร่างกาย

            ICSI หรือการคัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์เพียงตัวเดียว แล้วใช้เข็มแก้วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ๆ แบบเจาะเปลือกไข่ได้ ฉีดตัวเชื้อเข้าไปในเซลล์ของไข่โดยตรงภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ในกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การปฏิสนธินอกร่างกาย ก่อนนำตัวอ่อนเข้าสู่ร่างกายผู้หญิง เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติต่อไป

ฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูก

                การฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) เป็นวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ทำได้ง่าย โดยการการฉีดเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์ เข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง ในช่วงไข่ตกหรือใกล้กับเวลาไข่ตกของผู้หญิง แต่วิธีนี้จะเหมาะกับกรณีที่ปรึกษาผู้มีบุตรยากแล้วพบว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากร่างกายผู้หญิง และกรณีที่สุขภาพผู้ชายมีปัญหา แต่ยังผลิตอสุจิที่มีความแข็งแรงได้มากกว่า 1 ล้านตัวเท่านั้น

ถ้าการมีลูกคือสิ่งสำคัญในชีวิต ติดต่อรับคำรับปรึกษาผู้มีบุตรยากเลยที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน

Tel: (+662) 655 5300

Email: info@jetanin.com

Website: https://jetanin.com/th/