รวมประโยชน์ของหน้ากาก N95 ที่ควรต้องรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

หน้ากาก N95
October 27, 2021 0 Comments

                อย่างที่เราทราบกันดีว่าหน้ากาก N95 มีประโยชน์หลากหลายอย่างนอกเหนือไปจากการกรองฝุ่น PM 2.5 ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง แล้วก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพราะสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 0.1-0.3 ไมครอน ที่ไม่ใช่อนุภาคที่เป็นน้ำมัน ได้ไม่น้อยกว่า 95% วันนี้เราจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับประโยชน์ของหน้ากาก N95 และวิธีการงานเพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกใช้หน้ากาก N95 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของหน้ากาก N95 มีอะไรบ้าง

  • ประโยชน์ของ หน้ากาก N95 สามารถใช้ป้องกันโรคติดต่ออย่างวัณโรคได้ อย่างที่เราทราบกันดีว่าโรควัณโรคหรือ Tubercuosis สามารถติดต่อผ่านทางละอองเสมหะในอากาศได้ ซึ่งตัวเชื้อโรคนี้มีขนาดอยู่ที่ 0.2-0.5 ไมครอน ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการไอหรือจามใกล้กับเรา โดยที่เราไม่ได้ป้องกันก็อาจทำให้เชื้อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราได้ แต่ถ้าเราสวมใส่หน้ากาก N95 อย่างถูกวิธีก็จะช่วยลดความเสี่ยงข้างต้นได้
  • ลำดับต่อมาคือเราสามารถใช้หน้ากาก N95 เป็นทางเลือกสำหรับการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19 เนื่องด้วยหน้ากากประเภทนี้มีความสามารถในการป้องกันฝุ่น เชื้อโรคที่อยู่ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อสวมใส่แล้วควรหมั่นสังเกตและเช็คว่าขอบของหน้ากากนั้นมีความพอดีกับใบหน้า รับกับรูปหน้าหรือไม่ มีรูหรือรอยรั่วตรงส่วนไหนหรือเปล่า ถ้าหากมีการชำรุดควรเปลี่ยนหน้ากากชิ้นใหม่ เพื่อให้เราสามารถใช้งานหน้ากากN95 ได้อย่างปลอดภัยและมีความมั่นใจ

นอกจากประโยชน์ข้างต้นแล้วหน้ากาก N95 ยังสามารถใช้ในการป้องกันพวกเกสรดอกไม้ได้ด้วย ใครที่มีอาการแพ้ละอองเกสรดอกไม้ต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน

เกร็ดความรู้สำหรับการใช้หน้ากาก N95 ให้ได้ประโยชน์

  • ทั้งนี้ข้อควรระวังในการใส่หน้ากาก N95 เป็นระยะเวลานาน ๆ อาจทำให้หายใจได้ไม่สะดวกเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรใส่ในช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมตามความจำเป็น ใครที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและมีความจำเป็นที่ต้องใส่หน้ากากประเภทนี้ควรหมั่นสังเกตอาการของตนเองและระมัดระวังเป็นพิเศษ
  • ข้อควรรู้เกี่ยวกับหน้ากาก N95 คือการนำ หน้ากาก N95 ไปใช้สําหรับป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ แต่ในกรณีที่เราใส่หน้ากาก N95 เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 หรือในการทำหัตถการต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อควรที่จะใช้เพียงแค่ครั้งเดียว หรือนำมาใช้ซ้ำได้ถ้าหากผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
  • สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถใช้งานหน้ากากได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการสวมใส่หน้ากากอย่างถูกวิธี โดยสิ่งที่เราต้องทำก่อนการใช้หน้ากาก N95 คือต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะหยิบหน้ากากขึ้นมาสวมใส่ แล้ววางหน้ากากบนใบหน้าให้อยู่ตำแหน่งที่สามารถปิดบริเวณปาก จมูก คาง หลังจากนั้นสวมใส่ไปที่ใบหน้าแล้วดึงสายรัดด้านหลังให้แน่นแล้วกดโครงลวดที่บริเวณขอบหน้ากากด้านบนให้แนบกับจมูกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

จะเห็นได้ว่าหน้ากาก N95 มีประโยชน์มากมาย ทั้งการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อโรคต่าง ๆ การป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงการป้องกันอาการแพ้จากเกสรดอกไม้ ใครที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงหรือต้องเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในด้านดังกล่าวข้างต้น สามารถเลือกใช้หน้ากาก N95 ในการลดความเสี่ยงต่าง ๆ และปกป้องสุขภาพอนามัยเพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดีของร่างกาย